The Lights of Gilleleje


GILLELEJELYSET - Lysdesign


Vi arbejder i tidsspændet 7000 f.Kr. og frem


Med GYSARK har vi skabt en niche i et tværfagligt funderet arbejdsfelt der bygger bro mellem 'arkitektur', 'kunst', 'kultur' og 'historieformidling'. Vi beskæftiger os med formidling af vores fortid som en værdifuld arv der viderebringes til kommende generationer på nye, innovative måder - det være sig i det åbne landskab eller inden for kulturinstitutionernes traditionelle rammer.


— GYSARK
Om os

Vi bringer vores kulturarv ind i samtiden, gør den vedkommende og relevant både for børn, unge, voksne og gamle.


Som arkitekter har vi specialiseret os i udarbejdelse af skræddersyede designkonstruktioner, til steder hvor kulturhistorie, -landskab, og særlige historiske begivenheder har en værdifuld rolle for vort samfund.


Gennem vore værker skaber vi rum for historisk indsigt og refleksion på en ny innovativ måde. Således betragter vi os ikke blot som arkitekter men som iscenesættere og kuratorer, for den eller de historier det specifikke sted rummer - det være sig en ruin, en kirke, et naturvidenskabeligt eksperimentarium eller et mere traditionelt udstillingssted.


I projektsammenhæng samarbejder GYSARK med landets førende kulturformidlings-institutioner, forskere inden for bl.a. museologi, arkæologi, perceptionspsykologi samt tekniske specialister.


foto: Stine Heilmann

LYSLABORATORIER


iscenesættelse af rum og sted

Lysrum - åbne arkitekturlaboratorier


For at forstå menneskets ageren i og oplevelse af lys, luft og rum udfører vi undersøgende værker vi kalder for 'LYSRUM'. Disse er skabt til meget forskellige udstillingsrum - det være sig kunstinstitutionelle, museale eller naturvidenskabelige. Gennem 1:1 værkerne registrerer vi publikums adfærd i det iscenesatte rum. Gennem disse 'hands on' arkitekturlaboratorier i offentlige udstillingsrum bliver vi som arkitekter klogere på rummets og lysets betydning for reaktionsmønstre, social adfærd, fællesskab, refleksion m.m. hos et publikum - fra børn til voksne.


De observationer vi gør i ruminstallations-værkerne benytter vi os af i vores arbejde med belysning af fortiden og vice versa. I begge tilfælde handler det om at skabe en sanselig indføring i det materiale som vi med projektet ønsker at give den besøgende en forståelse for. Publikums reaktioner og refleksionsniveauer er vidt forskellige, derfor lægger vi i vore værker vægt på at de skal kunne læses og forstås på mange forskellige planer, alt afhængig hvilken erfaringsbagage publikum har med sig.


— GYSARK
Samarbejder

Gode samarbejder og tværfaglig viden betyder alt

I forbindelse med tegnestuens arbejde med formidling af fortiden har samarbejdet med Teknologisk Instituts Betonlaboratorium været afgørende for udviklingsarbejdet under overskriften "Danmarks Oldtid i Beton" - et arbejde der er støttet af Innovationsfonden.

Konkret har dette samarbejde udmøntet sig i udførelsen af 11 betonrelieffer med 3D kopier af originalgenstande fra fundsteder omkring Værebro Å, som et projekt udført for Kulturstyrelsen i forbindelse med Danmarks Oldtid i Landskabet. Slutresultatet står i dag som landets eneste oldtidspanoptikon i Smørum - en udstillingsplatform som er tilgængelig 24-7 placeret i landskabet på fundstedet.


-> se video om oldtidspanoptikon herDen store udfordring var at finde den optimale løsning, der kunne gengive de originale oldtidsfund på stedet – på betons præmisser. Valg af særlige strategier for robotudfræsning af betonstøbeformene, samt tilpasset betonteknologi, gjorde det muligt at opnå det udtryk, som både vi og arkitekterne er meget tilfredse med.

— Thomas Juul Andersen, faglig leder Teknologisk Institut, betonlaboratoriet

Udtalelser

Vi har siden 1980'erne arbejdet med stengrave og betragtede dem i begyndelsen som hovedsageligt arkæologiske objekter. Undervejs kom forståelsen af, at konstruktion og indretning indicerede, at bygningsværkerne var tænkt som mere end blot funktionelle rum, altså arkitektur. I erkendelsesprocessen heraf spillede GYS ARK en væsentlig rolle ved dagligt at følge feltarbejdet med Birkehøj i 2002-03 og at deltage i arbejdsholdets dialog om tolkningerne.

— Torben Dehn, arkæolog og specialkonsulent, KulturstyrelsenDet er eksistentielle temaer om lysets og livets oprindelse der anslås i Berit Sys og Gustav Fabricius’ værk. Det giver beskueren mulighed for at træde ind og møde stilheden i et storslået øjeblik.

— Bjarne Sode Funch, adjungeret professor, dr.phil, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Kontakt os