Tegnestuen

Som arkitekter har vi specialiseret os i skræddersyede bygnings- og designkonstruktioner, til særligt følsomme omgivelser; steder hvor landskab, historie og traditioner spiller en afgørende rolle. Ny arkitektur som stedsspecifik installationskunst fletter vi sammen med vores kulturarv, for herigennem at skabe rum for refleksion og historisk indsigt på en ny innovativ måde.

Hovedparten af projekterne er udført med henblik på kultur- og kulturarvsformidling.

EKSPERTISE

Tegnestuen samarbejder med landets førende kulturformidlings-institutioner, forskere inden for bl.a. museologi, perceptionspsykologi samt tekniske specialister. Tegnestuen har opbygget en særlig know how inden for idégenerering, procesudvikling og realisering af projekter til særlige steder.

arkitekterne

Tegnestuens to stiftere er uddannet som bygningsarkitekter, og har siden virksomhedens start i 1997 modtaget en lang række præmieringer, hædersbevisninger og legater fra dansk kulturliv.

Tegnestuen er medlem af Danske Ark.