det kan vi

Vores faglige interesser for henholdsvis det moderne og det historiske rum, spændet over tid og samhørigheden mellem menneske, rum og landskab filosofisk såvel som fysisk, danner kernen i tegnestuens praktiske arbejder.
Som arkitekter har vi gjort det til vores unikke arbejdsfelt at arbejde med formidlingen af vores fælles kulturarv. Vi kaster nyt lys på kulturarven og skaber unikke koncepter til unikke steder.

At få historiefortællingen ud der hvor begivenhederne har fundet sted giver mening. Der er en efterspørgsel efter stedsspecifikke, autentiske formidlings-rum hvorfor det ikke længere er fyldestgørende at opleve mødet med historien og vores fælles kulturarv bag glas og rammer på museumsinstitutionerne.

Den kontekst vi arbejder i befinder sig i tidsspændet 7.000 f.Kr. og frem til vores nutid.

I en forståelse for at det er noget der rører sig i tiden, menneskets behov for at få indblik i hvor de kommer fra, er vores faglige sigte at bringe vores kulturhistoriske arv ind i samtiden, gøre den vedkommende og relevant både for unge og gamle, set i en moderne optik.

sådan gør vi

På tværs af museer, styrelser, fonde og andre aktører, skaber vi dialog med folk der skal samarbejde om at løse komplekse, tværfaglige projekter

Vi lytter til de intentioner og ønsker og behov der er baggrunden for at idéen om at skabe et særligt sted er opstået.
Derefter analyserer vi kontekst, laver opsøgende arbejde, research for at få indblik i omstændighederne for et behovs udspring.
Med dette som udgangspunkt kommer vi med originale, gennemtænkte ideer - projektet får form.
Vi lægger en realistisk plan der imødekommer vision, teknologi og økonomi.
Vi lytter og arbejder sammen med alle involverede - berørte fagfolk – såsom arkæologer - og udstillingsansvarlige til håndværkere, ingeniører, og borgmestre og menighedsråd.
I tæt samarbejde med en kerne af relevante fagfolk realiserer vi den praktiske del af projekterne.